Aftrek studiekosten ook in 2019 nog mogelijk

De aftrek van studiekosten blijft ook over het jaar 2019 mogelijk. Dit betekent dat u de collegegelden tot een maximum van EUR 15.000 van uw inkomstenbelasting kunt aftrekken. U ontvangt hiermee een belangrijk fiscaal voordeel.

De beleidsmaatregel staat aangegeven in de brief van de minister van Onderwijs aan de Tweede Kamer. U kunt het nalezen via de website:

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2018/09/27/kamerbrief-leven-lang-ontwikkelen

Daar staan ook de voornemens in voor de situatie na 2019 met plannen voor een individueel leerbudget dat u kunt afspreken met de werkgever. Hoe dit precies gaat werken is nog niet duidelijk.