Ebbinge leergang- ‘Leiderschap in de Zorg’​

Voor ondernemende en vernieuwende zorgbestuurders

Voor (toekomstige) zorgbestuurders en directeuren. Programma verbindt de toekomst van de zorg met de praktijk van morgen. Concrete en praktijkgerichte aanpak waarbij de eigen organisatie en actuele veranderende omstandigheden centraal staan. 

Geeft inzicht in toekomstige ontwikkelingen met bijbehorende strategische keuzes. Met zicht op eigen leiderschap en concrete handvatten om mensen en organisatie in verandering te krijgen. Combinatie van vaardigheden en kennis op basis van de nieuwste inzichten. Gerenommeerde sprekers met ruime ervaring in de zorg. Daarnaast relevante inzichten uit andere sectoren. 

Het programma stimuleert ondernemerschap, zelfreflectie en nieuwsgierigheid. Actieve deelname, inzet en leren. Samenspel en intervisie, deelnemers met identieke uitdagingen vormen community. Theorie, praktijkcases en businessgame. Vereist is ruime werkervaring op senior niveau. Academisch werk- en denkniveau. Start: april 2019, 7 bijeenkomsten verspreid over 1 jaar. Zie het uitgebreide programma op: https://www.ebbinge.nl/leiderschap-de-zorg

Studiereis naar Brussel

De parttime master Commercieel Privaatrecht kent een studiereis als onderdeel van het vak Commercieel Contractenrecht. De deelnemers van de 2e lichting waren van 13-15 januari in Brussel. Zij spraken juristen in het internationale bedrijfsleven over contracten, aansprakelijkheid en overnames. Bezoeken zijn afgelegd aan Aedifica (vastgoed) en VanBreda Risk & Benefits (verzekeringsmakelaar). Andere gesprekken waren er over EU regelgeving met de organisaties European Financial Services Round Table, Business Europe en de vertegenwoordiger van de Nederlandse Staten Generaal.

 

Aftrek studiekosten ook in 2019 nog mogelijk

De aftrek van studiekosten blijft ook over het jaar 2019 mogelijk. Dit betekent dat u de collegegelden tot een maximum van EUR 15.000 van uw inkomstenbelasting kunt aftrekken. U ontvangt hiermee een belangrijk fiscaal voordeel.

De beleidsmaatregel staat aangegeven in de brief van de minister van Onderwijs aan de Tweede Kamer. U kunt het nalezen via de website:

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2018/09/27/kamerbrief-leven-lang-ontwikkelen

Daar staan ook de voornemens in voor de situatie na 2019 met plannen voor een individueel leerbudget dat u kunt afspreken met de werkgever. Hoe dit precies gaat werken is nog niet duidelijk.

Master Gezondheidsrecht in deeltijd?

Een parttime master Gezondheidsrecht staat in de planning. Daarvoor zoeken wij potentieel geïnteresseerden die enkele vragen willen beantwoorden over wat zij graag in de studie terugzien. De antwoorden worden door de docenten gebruikt voor de ontwikkeling van een op maat gesneden curriculum voor werkenden. Wij verwachten dat de master in de loop van volgend jaar geaccrediteerd zal zijn en dat aanmelden vanaf najaar 2019 mogelijk is. Voorziene start in voorjaar 2020.

Ook toegankelijk voor niet juristen. Minimale vooropleiding een erkende HBO opleiding en 3 of meer jaren relevante werkervaring.

U kunt hier deelnemen aan het onderzoek:

https://nl.surveymonkey.com/r/8HCP5CY

Invullen kost ongeveer 5 minuten. Veel dank voor uw medewerking.

Tweede lichting parttime master Commercieel Privaatrecht

Op 27 augustus vond de kick off plaats van de tweede lichting van de parttime master Commercieel Privaatrecht. Zij zijn 3 september van start gegaan met het voorbereidingsprogramma dat in januari vervolgd wordt door de master. Indien u een voltooide WO-bachelor rechten in de afgelopen 5 jaar heeft afgerond kunt u nog direct instromen in de tweede lichting van de master. De master zelf start vanaf januari 2019.

Er zijn 11 kandidaten gestart in deze fase van de opleiding. Een mooi vooruitzicht om met een HBO rechten of andere HBO of WO-diploma binnen twee jaar een Mr-titel te behalen.  

Studiereis Londen

In december 2017 startte het voorbereidingsprogramma van de parttime Executive master Commercieel Privaatrecht. Inmiddels is de master is aangevangen met 16 studenten die nu het eerste vak Transacties volgen. Onderdeel van dat vak was een studiereis naar Londen. Bezoeken vonden plaats aan de Royal Mail Group, de European Bank for Reconstruction and Development, de Supreme Court en de Nederlandse ambassade. De praktische toepassing van contracten in een internationale context, het Britse common law en de Brexit vormden onderwerpen van gesprek.

Start tweede lichting september 2018

Per september a.s. start het voorbereidingsprogramma voor de tweede lichting van de master Commercieel Privaatrecht.

Opnieuw kunnen niet-juristen en HBO-ers met relevante werkervaring zich aanmelden voor de master die in deeltijd wordt verzorgd voor werkenden die veel te maken hebben met contracten en andere juridische werkzaamheden. Bij informatiemiddagen is er de gelegenheid om met de verantwoordelijke hoogleraar en staf te spreken. Aanmelden via: http://executivemasters.nl/informatiebijeenkomst/

Start eerste lichting Commercieel Privaatrecht

Op 4 december vindt de kick off plaats van de eerste lichting studenten Commercieel Privaatrecht.

19 deelnemers zullen het voorbereidingsprogramma volgen en aansluitend de master Commercieel Privaatrecht die op 1 april 2018 start. De goede belangstelling en aantal aanmeldingen laat zien dat studeren in deeltijd voor werkenden in een behoefte voorziet. Niet alleen voor HBO-ers die een master ambiëren maar ook voor niet-juristen met al een master in bezit. Het voorbereidingsprogramma zorgt voor een kennisniveau vergelijkbaar met WO-bachelor. Dat is mogelijk in vier maanden dankzij een intensief programma en de eerder opgedane voor de studie relevante werkervaring. Dit is getoetst door middel van een entreetoets en een intakegesprek.

Aantrekkelijke financiering voor studie

Vanaf september 2017 is de faciliteit van Levenlanglerenkrediet opengesteld voor erkende opleidingen zoals Commercieel Privaatrecht.

Als onderdeel van het beleid van de Rijksoverheid om werkenden te stimuleren verder te studeren is vanaf september 2017 de faciliteit van Levenlanglerenkrediet opengesteld voor erkende opleidingen zoals deze master. Daar kunt u tegen zeer gunstige voorwaarden (rente tot 2021 0%) een deel van het bedrag van het collegegeld (van de masteropleiding) lenen, bijvoorbeeld als aanvulling op de werkgeversbijdrage of als deel dat u niet als bedrag zelf wilt inbrengen uit uw spaargeld of inkomen. Verder is ook over het jaar 2018 aftrek van studiekosten nog mogelijk bij uw aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs en op de website van de belastingdienst.