Studiereis naar Brussel

De parttime master Commercieel Privaatrecht kent een studiereis als onderdeel van het vak Commercieel Contractenrecht. De deelnemers van de 2e lichting waren van 13-15 januari in Brussel. Zij spraken juristen in het internationale bedrijfsleven over contracten, aansprakelijkheid en overnames. Bezoeken zijn afgelegd aan Aedifica (vastgoed) en VanBreda Risk & Benefits (verzekeringsmakelaar). Andere gesprekken waren er over EU regelgeving met de organisaties European Financial Services Round Table, Business Europe en de vertegenwoordiger van de Nederlandse Staten Generaal.

 

Aftrek studiekosten ook in 2019 nog mogelijk

De aftrek van studiekosten blijft ook over het jaar 2019 mogelijk. Dit betekent dat u de collegegelden tot een maximum van EUR 15.000 van uw inkomstenbelasting kunt aftrekken. U ontvangt hiermee een belangrijk fiscaal voordeel.

De beleidsmaatregel staat aangegeven in de brief van de minister van Onderwijs aan de Tweede Kamer. U kunt het nalezen via de website:

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2018/09/27/kamerbrief-leven-lang-ontwikkelen

Daar staan ook de voornemens in voor de situatie na 2019 met plannen voor een individueel leerbudget dat u kunt afspreken met de werkgever. Hoe dit precies gaat werken is nog niet duidelijk.

Commercieel Privaatrecht geaccrediteerd door NVAO

De parttime master Commercieel Privaatrecht heeft een officiële accreditatie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) gekregen.

Hierdoor kan Erasmus School of Law de mastertitel LL.M/ Meester in de Rechten verlenen na het met succes voltooien van de master. De NVAO toetst bij de beoordeling van een nieuwe opleiding of de inhoud van de opleiding kwalitatief voldoende niveau heeft en of de opleiding in een vraag voorziet. Een visitatie vormde onderdeel van de accreditatie. Het visitatiepanel oordeelt onvoorwaardelijk positief en stelt onder meer dat de deelnemers in anderhalf jaar voldoende tijd krijgen om de opleiding op verantwoorde wijze te doorlopen. Het panel acht het didactisch concept van de opleiding en de daarvan afgeleide werkvormen geschikt voor de doelgroep en bevorderlijk voor hun leerproces. De balans tussen contactonderwijs en zelfstudie is naar behoren, zeker door de wisselwerking tussen deze beide. Het curriculum is studeerbaar en het aantal door de deelnemers te besteden uren staat in een redelijke verhouding tot de te behalen studiepunten. Bekijk de website van de NVAO voor meer informatie.

Bent u benieuwd naar het hele besluit van de NVAO? Lees dan dit PDF-bestand.