Commercieel Privaatrecht geaccrediteerd door NVAO

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

De parttime master Commercieel Privaatrecht heeft een officiële accreditatie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) gekregen.

Hierdoor kan Erasmus School of Law de mastertitel LL.M/ Meester in de Rechten verlenen na het met succes voltooien van de master. De NVAO toetst bij de beoordeling van een nieuwe opleiding of de inhoud van de opleiding kwalitatief voldoende niveau heeft en of de opleiding in een vraag voorziet. Een visitatie vormde onderdeel van de accreditatie. Het visitatiepanel oordeelt onvoorwaardelijk positief en stelt onder meer dat de deelnemers in anderhalf jaar voldoende tijd krijgen om de opleiding op verantwoorde wijze te doorlopen. Het panel acht het didactisch concept van de opleiding en de daarvan afgeleide werkvormen geschikt voor de doelgroep en bevorderlijk voor hun leerproces. De balans tussen contactonderwijs en zelfstudie is naar behoren, zeker door de wisselwerking tussen deze beide. Het curriculum is studeerbaar en het aantal door de deelnemers te besteden uren staat in een redelijke verhouding tot de te behalen studiepunten. Bekijk de website van de NVAO voor meer informatie.

Bent u benieuwd naar het hele besluit van de NVAO? Lees dan dit PDF-bestand.

Blijf op de hoogte!

Scroll naar top