exed_vervoerrecht

Vervoerrecht

 • Start leergang: Q1 2020

Over de leergang Vervoerrecht

Heb je geen juridische achtergrond, maar ben je actief in de vervoersector, logistiek of het verzekeringswezen en wordt je in je werk regelmatig geconfronteerd met juridische aspecten, waarover je meer wilt weten? Ben je op dagelijkse basis actief in het vervoerrecht, maar wil je je kennis over specialistische onderwerpen opfrissen, verdiepen of toetsen aan specialisten? Dan is de Leergang Vervoerrecht de juiste keuze.

De Leergang is modulair opgebouwd en biedt onder de noemer “Vervoerrecht Algemeen” een reeks van basis modules, waarin alle onderwer­pen aan bod komen waar de vervoerrechtjurist vertrouwd mee moet zijn. Daarnaast biedt de Leergang onder de naam “Verdieping Zee- en binnenvaartrecht” ook een reeks van modules waarin wordt ingegaan op de juridische gevolgen van ongevallen met schepen. In aanvulling hierop kunt u nog kiezen voor enkele specialistische modules voor specifieke onderwerpen.

Klik hier voor alle informatie.

exed_chinalaw

China Law

 • Start leergang: Q1 2020

Why study about China Law?

This is particular the case in the context of EU-China business relations. In the EU’s Strategic Outlook in 2019, China is identified as ‘an economic competitor in the pursuit of technological leadership, and a systemic rival promoting alternative models of governance’. Given that China’s regulatory and governance models are considerably different from the EU’s, there is a dire need within the EU to comprehend the Chinese legal system.

What will you learn?

The Erasmus China Law Centre will provide an executive course on selected topics of Chinese business law in the Spring of 2020. Apart from facilitating participants to understand the key characteristics of the Chinese legal regime as a whole, the course will focus on new developments concerning foreign investment law, contract law, company law, law on intellectual property protection, and settlement of commercial disputes in China.

Who is this course for?

This course is designed for European businesses with branches already established in China, or are planning to enter the Chinese market, or are involved in doing business with Chinese companies and persons. It aims to attract a wide range of audience including in-house counsels, lawyers and managers.

 

exed_cybersecurity

Law and Economics of Cyber Security

 • Start leergang: Q1 2020

Waarom is cybersecurity zo lastig?

De jurist met verstand van de economische achtergrond van cybersecurity heeft hier een voorsprong. Je hebt bijvoorbeeld meer kennis van de achtergrond de meldplicht datalekken, waardoor je je er beter aan kan houden. Ook kan je slimmere cybersecuritycontracten afsluiten zoals bijvoorbeeld een cyberverzekering. Kortom, van strategische meerwaarde zijn voor je organisatie. In de leergang Law and Economics of Cyber Security leer meer over de technische, juridische en economische aspecten van cyber security. 

Wat haalt u uit de leergang Law and Economics of Cyber Security?

 1. Wat moet elke jurist weten over Cyber Security? Wat zijn de basisprincipes, de technische, juridische en economische uitdagingen?
 2. Hoe help ik als jurist bij het maken van strategische keuzes over het CS beleid? Hoe kan ik door slimme maatregelen te nemen de effecten van mijn keuzes beter meten?
 3. Hoe creëer ik bewustwording van de noodzaak van slim investeren in cyber security: de balans tussen beschermen versus risico nemen?
 4. Wat zijn toekomstige trends en ontwikkelingen: waar moeten juristen zich op voorbereiden?

Praktisch toepasbaar: 

Tijdens de leergang gaat u aan de slag met cases uit de praktijk, op basis van de behoefte van de deelnemers, zoals bijvoorbeeld:

 1. Hoe analyseert u een cyberverzekering of cybersecuritygarantie? 
 2. Basisprincipes voor het melden van datalekken aan de autoriteit persoonsgegevens, wanneer wel en wanneer niet? 
 3. Hoe u een cyber risk pool kan opzetten en meer kennis delen met andere organisaties op het gebied van cyber security?

Zelf aan de slag met awareness middels het inzetten wetenschappelijk gefundeerde cyberawarenessvragenlijst.

Kennis van het cybersecuritylandschap:

U doet kennis op van de verschillende actoren op het gebied van cybersecurity. We kijken naar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van recht en economie van cyber security. Spelers in de markt van recht en economie van cyber security passeren de revue. En we doen kennis op van de belangrijkste overheidsinstanties, zoals het NCSC (Nationaal Cyber Security Centre), de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en het team High Tech Crime van de nationale politie.

Bouwrecht

Voor ieder werk het juiste (bouw)contract

Er is behoefte aan veel extra woningen, er ligt een zware duurzaamheidsopgave en er is een forse druk om te investeren in voortschrijdende techniek. Stijgende bouwkosten, een tekort aan personeel, een beperkt aantal nieuwe bouwlocaties, de stikstof-uitspraak van de Raad van State die ‘roet’ in de bouwplannen gooit: kortom een uitdaging niet alleen voor de bouw maar ook voor de juridische professional.


Inhoud leergang

In de Leergang Bouwrecht staat de privaatrechtelijke kant van het bouwrecht centraal. In zes bijeenkomsten komen de meest gebruikte contractvormen en algemene voorwaarden in de bouw aan de orde. Daarbij kunnen specifieke onderwerpen die bij het bouwen van grote relevantie zijn niet ontbreken.


Onderwerpen

 • Algemene voorwaarden in de bouw en de wettelijke regeling;
 • Aansprakelijkheid en risicoverdeling: precontractueel, tijdens de bouw, bij de oplevering, na de oplevering;
 • Waarschuwingsplicht;
 • Gescheiden ontwerp en uitvoering: DNR 2011 (adviseursvoorwaarden) en UAV 2012 (uitvoeringsvoorwaarden);
 • Ontwerp en uitvoering in één hand: UAV GC 2005/2020 (geïntegreerde voorwaarden) en verschillende vormen van D&B (design and build);
 • Meer dan alleen ontwerpen en uitvoeren: DBFM(O);
 • Bouwteamovereenkomst 1992/2019 en allianties;
 • Project overstijgende ketensamenwerkingscontracten (meerpartijenovereenkomst) en lean contracteren;
 • Bouwen met BIM (3D Bouw Informatie Model);
 • Circulair bouwen;
 • Leasen van een gevel, erfpachtconstructie, materialenidentiteit.

Voor wie

De leergang Bouwrecht is bedoeld voor juristen én niet-juristen met tenminste een HBO diploma en een aantal jaren ervaring in de bouwpraktijk. Dit maakt de leergang geschikt voor algemeen gevormde juristen die zich op het bouwrecht willen richten én voor juristen met hiaten in hun kennis op bepaalde deelterreinen van het bouwrecht. Ook voor niet-juristen die geruime tijd werkzaam zijn in de bouwpraktijk is deze leergang zeer interessant. Denk hierbij aan bouwbedrijven, beleggers, architecten, projectontwikkelaars, gemeenten en rijksoverheid. Het is uiteraard ook mogelijk deel te nemen wanneer u niet meer in de praktijk werkzaam bent en alsnog belangstelling hebt voor het bouwrecht.

 • Start leergang: Q1 2020
exed_zorg-ethiek-recht

Zorg, Ethiek & Recht

Deze leergang is bedoeld voor u als professional werkzaam in de zorgsector. 

De leergang Ethiek, Recht & Zorg biedt professionals werkzaam in de zorg de uitgelezen kans om zich op academisch niveau te verdiepen in gezondheidsrecht en -ethiek.

Onderwerpen in deze leergang zijn

 • bio-ethiek en gezondheidsrecht
 • Kwaliteit van zorg en medische aansprakelijkheid
 • Zorgstelsel en zorgverzekering
 • Zorginstellingen: organisatie, bestuur en toezicht
 • Recht m.b.t. geneesmiddelen, vaccins en hulpmiddelen

 

 • Start leergang: Q1 2020

Essentie van Innovatie voor Juridische Professionals

Nadere informatie volgt.

 • Start leergang: Q4 2019
rotterdam-4152386_1920

Houd mij op de hoogte van de volgende leergangen:
Inschrijven