Programma

Inleiding

De bouw is een bijzondere branche waar eenieder direct of indirect mee te maken krijgt, zij het als consument of professional. De bouw is in staat tot het realiseren van indrukwekkende bouwwerken die een genot zijn voor het oog en waar we, over het algemeen, met plezier in wonen of werken. Tegelijkertijd kampt de bouw met lage marges, hoge faalkosten en met helaas ook menig incident.

Er is behoefte aan veel extra woningen, er ligt een zware duurzaamheidsopgave en er is een forse druk om te investeren in voortschrijdende techniek. Stijgende bouwkosten, een tekort aan personeel, een beperkt aantal nieuwe bouwlocaties, de stikstof-uitspraak van de Raad van State die ‘roet’ in de bouwplannen gooit: kortom een uitdaging niet alleen voor de bouw maar ook voor de juridische professional.

Inhoud leergang

In de Leergang Bouwrecht staat de privaatrechtelijke kant van het bouwrecht centraal. In zes bijeenkomsten komen de meest gebruikte contractvormen en algemene voorwaarden in de bouw aan de orde. Daarbij kunnen specifieke onderwerpen die bij het bouwen van grote relevantie zijn niet ontbreken.

Onderwerpen

Gedurende de leergang Bouwrecht worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Algemene voorwaarden in de bouw en de wettelijke regeling;
 • Aansprakelijkheid en risicoverdeling: precontractueel, tijdens de bouw, bij de oplevering, na de oplevering;
 • Waarschuwingsplicht;
 • Gescheiden ontwerp en uitvoering: DNR 2011 (adviseursvoorwaarden) en UAV 2012 (uitvoeringsvoorwaarden);
 • Ontwerp en uitvoering in één hand: UAV GC 2005/2020 (geïntegreerde voorwaarden) en verschillende vormen van D&B (design and build);
 • Meer dan alleen ontwerpen en uitvoeren: DBFM(O);
 • Bouwteamovereenkomst 1992/2019 en allianties;
 • Project overstijgende ketensamenwerkingscontracten (meerpartijenovereenkomst) en lean contracteren;
 • Bouwen met BIM (3D Bouw Informatie Model);
 • Circulair bouwen;
 • Leasen van een gevel, erfpachtconstructie, materialenidentiteit.

Doelgroep

De leergang Bouwrecht is bedoeld voor juristen én niet-juristen met tenminste een HBO diploma en een aantal jaren ervaring in de bouwpraktijk. Dit maakt de leergang geschikt voor algemeen gevormde juristen die zich op het bouwrecht willen richten én voor juristen met hiaten in hun kennis op bepaalde deelterreinen van het bouwrecht. Ook voor niet-juristen die geruime tijd werkzaam zijn in de bouwpraktijk is deze leergang zeer interessant. Denk hierbij aan bouwbedrijven, beleggers, architecten, projectontwikkelaars, gemeenten en rijksoverheid. Het is uiteraard ook mogelijk deel te nemen wanneer u niet meer in de praktijk werkzaam bent en alsnog belangstelling hebt voor het bouwrecht.

Investering en startdata

De leergang Bouwrecht is onderverdeeld in zes bijeenkomsten. Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom het COVID-19 virus wordt de leergang verplaatst naar een nader te bepalen moment. Vul in uw email adres in het contactformulier en wij houden u op de hoogte.

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op de vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur, (aanvang om 13.00 met broodje) inclusief een half uur pauze met koffie/thee en een versnapering. Deze sessies zijn dus goed te combineren met een druk werkschema.

 • Sessie 1 Inleiding: Algemene voorwaarden in de bouw en het Burgerlijk Wetboek, project gerelateerde keuzemogelijkheden.
 • Sessie 2 Gescheiden ontwerp en uitvoering: UAV 2012 en DNR 2011 en specifiek het leerstuk van de waarschuwingsplicht.
 • Sessie 3 Ontwerp en uitvoering in één hand: UAV-GC 2005, verschillen met de UAV 2012 en kijkje in eenvoudige D&B tot en met complexe DBFMO contracten.
 • Sessie 4 ‘Hybride’ contract: bouwteamovereenkomst en ontwikkelingen model 2.0, wanneer gebruiken.
 • Sessie 5 Ketensamenwerkingscontracten: als gelijkwaardige partners project overstijgend (lean) contracteren, het belang van soft skills en vertrouwen.
 • Sessie 6 Nieuwe technologie en duurzaamheidsaspecten: hoe juridisch vastleggen van het werken met BIM en circulaire ambities. 

Het studietarief bedraagt EUR 2950 voor de gehele leergang. U kan zich alvast aanmelden om de hoogte te blijven van deze leergang via dit formulier.

Docent

Mr. B.E. Hertstein

Mr. Bettina E. Hertstein is ruim twintig jaar werkzaam als bouwrechtjurist. Sinds 2008 is zij directeur van Het BouwRechtBedrijf. Zij is gespecialiseerd in de opleiding van en het juridisch advies aan alle partijen die betrokken zijn bij de bouw. Zij stelt bouwcontracten op en wordt regelmatig gevraagd voor een second-opinion-beoordeling van juridische vraagstukken en documenten. Ook is zij sinds 2003 spreker op congressen en symposia. Haar interesse voor innovaties op het gebied van contracteren heeft onder meer geresulteerd in het tot stand komen van modelcontracten voor ketensamenwerking in 2016 en haar deelname als expert bij de ontwikkeling van de bouwteamovereenkomst 2.0 in 2019. Vanwege haar interesse voor lean contracteren is zij sinds 2019 Lean Green Belt gecertificeerd. Daarnaast houdt zij zich bezig met de juridische aspecten van technische innovaties zoals BIM en de circulaire economie. Zij is (deeltijd)docente aan de Academie Bouw & Infra van Avans Hogeschool, columniste van Meesterstuk in het vakblad Gevelbouw en schrijver van het boek Aansprakelijkheid in de bouw.

Inschrijving

Wil je je inschrijven voor de leergang Bouwrecht? Vul onderstaand formulier in en wij sturen u een passend aanbod.

Locatie

De leergang Bouwrecht zullen plaatsvinden op de Woudestein campus van Erasmus Universiteit Rotterdam in het Polak gebouw. Deelnemers ontvangen na inschrijving het rooster met lokaalnummers.

Adres

Burgemeester Oudlaan 50, L 5.10 (Sanders gebouw), Postbus 1738, 3000 DR, Rotterdam

Bel ons

Secretariaat Executive Education: 010 408 1234

Volg ons

Contact ons


of mail naar: executivemasters@law.eur.nl

Scroll naar top

Contactaanvraag

Uw contactaanvraag is met succes verzonden, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.