Inleiding

In de Nederlandse zorg gaat jaarlijks zo’n honderd miljard euro om. Daarmee is de zorg veruit de grootste economische sector van ons land. Het zorgstelsel heeft met de invoering van de marktwerking in de curatieve zorg in 2006 en de decentralisatie van de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning in 2015 grote wijzigingen ondergaan. Het stelsel lijkt sindsdien voortdurend aan verandering onderhevig en is inmiddels buitengewoon complex geworden, ook in juridisch opzicht. De regeldruk neemt toe en steeds meer geschillen worden aan de rechter of de arbiter voorgelegd. De vraag naar gezondheidsjuristen is al jaren stijgende.

Inhoud leergang

In de Leergang Gezondheidsrecht staat het recht centraal dat betrekking heeft op verlening, verzekering en financiering van zorg. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de ordening van de zorg en de rol van de verschillende toezichthouders (ACM en NZa)

Onderwerpen

Gedurende de leergang Gezondheidsrecht worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Geneeskundige behandelingsovereenkomst
 • Bijzondere patiëntenrechten
 • Tuchtrecht in de gezondheidszorg
 • Beroepenwetgeving
 • Kwaliteitswet- en regelgeving
 • Governance
 • Zorgcontractering
 • Internationaal en Europees gezondheidsrecht
 • Medische aansprakelijkheid
 • Mededinging en marktordening
 • Zorgverzekeringsrecht

Doelgroep

De leergang Gezondheidsrecht is bedoeld voor juristen én niet-juristen met tenminste een HBO diploma en een aantal jaren ervaring in de zorgsector. Dit maakt de leergang geschikt voor algemeen gevormde juristen die zich op het gezondheidsrecht willen richten én voor juristen met hiaten in hun kennis op bepaalde deelterreinen van het gezondheidsrecht. Ook voor niet-juristen die al geruime tijd werkzaam zijn in de sector is deze leergang zeer interessant. Denk hierbij aan secretarissen van raden van bestuur, beleidsmedewerkers, ambtenaren werkzaam in het sociale domein, zorgmanagers en leden van raden van toezicht.

Investering en startdata

De leergang Gezondheidsrecht bestaat uit zes bijeenkomsten. Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom het COVID-19 virus wordt de leergang verplaatst naar een nader te bepalen moment. Vul in uw email adres in het contactformulier en wij houden u op de hoogte.

De bijeenkomsten vinden plaats op de vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur, (aanvang om 13.00 met broodje) inclusief een half uur pauze met koffie/thee en een versnapering. Deze sessies zijn dus goed te combineren met een druk werkschema.

Het studietarief bedraagt EUR 2950 voor de gehele leergang. U kan zich inschrijven via dit formulier.

Buijsen, Martin

Docent

Martin Buijsen (1963) is hoogleraar Recht & gezondheidszorg aan de Erasmus School of Law (ESL) en het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde rechtsgeleerdheid en wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit, de Katholieke Universiteit Leuven en University College London, en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Martin Buijsen geeft leiding aan de interfacultaire sectie Recht & gezondheidszorg. Zijn onderzoek bestrijkt het hele domein van het gezondheidsrecht, waarbij hij zich niet beperkt tot het nationale recht. Centraal staan evenwel juridische vraagstukken op de terreinen van de zorgverlening, de zorgfinanciering en de zorgverzekering. 

Inschrijving

Adres

Burgemeester Oudlaan 50, L 5.10 (Sanders gebouw), Postbus 1738, 3000 DR, Rotterdam

Bel ons

Secretariaat Executive Education: 06 417 36 740 (overdag & avond)

Volg ons

Inschrijven


of mail naar: executivemasters@law.eur.nl

Scroll naar top

Contactaanvraag

Uw contactaanvraag is met succes verzonden, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.