Aanmelding

Voldoet u aan alle toelatingseisen die voor Parttime Master Privaatrecht gelden, dan kun u zich aanmelden door middel van onze inschrijfformulieren. Op basis van het ingestuurde formulier vindt een ontvankelijkheidstoets plaats. Indien u aan de toelatingscriteria voldoet, ontvangt u een uitnodiging van de programmamanager.

Gebruik de online inschrijfformulieren om u in te schrijven voor de parttime master Privaatrecht of het voorbereidingsprogramma van de master Commercieel Privaatrecht. 

U stuurt het aanmeldformulier ingevuld op inclusief de gevraagde bijlagen naar executivemasters@law.eur.nl. Op basis hiervan vindt er een ontvankelijkheidstoets plaats. Indien u aan de toelatingscriteria voldoet, ontvangt u een uitnodiging van de programmamanager.

Na ontvangst van het CV en de schriftelijke motivatie wordt de kandidaat-deelnemer, met een voor de opleiding passend profiel, uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarin wordt stilgestaan bij uw werkervaring en de reeds opgedane voor de master relevante vaardigheden. Voor het gesprek vragen wij u een kopie van het hbo- of wo- diploma en de bijbehorende cijferlijsten mee te nemen. Ook ontvangen wij graag twee pasfoto’s en een kopie van het paspoort of identiteitskaart.

De entreetoets bestaat uit twee onderdelen. De kennistoets bevat 30 meerkeuzevragen. Het boek ter voorbereiding hiervoor is ‘Hoofdstukken Vermogensrecht van J.H. Nieuwenhuis (11e druk). Het tweede onderdeel is een schrijftoets en bevat een vonnis met een aantal open vragen. De focus ligt bij dit onderdeel op analytisch denken, taal en schrijfvaardigheden.

Let op:
De eerstvolgende toetsmomenten staan ingeroosterd op: maandag 18 maart en maandag 27 mei 2019, 9.30 – 14.00 uur. Het laatste toetsmoment is 22 juli 2019). Inschrijven kan tot 19 juli 2019!

Mocht je meer informatie willen over de entreetoets, zie dan bijgaand document.

Samengevat: studenten moeten een boek lezen (wij kunnen kosteloos een leenexemplaar verstrekken) en maken dan een meerkeuzetoets en schrijfopdracht.

Na het succesvol doorlopen van de selectieprocedure ontvangt u de studieovereenkomst. U wordt verzocht de overeenkomst in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.

De inschrijving en toelating is bevestigd na betaling van het inschrijfgeld van € 1.000,-. Dit bedrag brengen wij later in mindering op het de totale kosten van de opleiding. Bij annulering van de inschrijving krijgt de deelnemer geen restitutie van het betaalde inschrijfgeld.

De kosten voor de parttime master Commercieel Privaatrecht bedragen in totaal € 23.800,-. Dit bedrag is inclusief inschrijfgeld, de examens, alle verplichte literatuur, diners op college-avonden, overig opleidingsmateriaal, studiereis, parkeergelegenheid en de overige faciliteiten van de Erasmus Universiteit. Deelnemers die inschrijven voor 1 september 2019 ontvangen een korting van 1.000 euro.

De betalingstermijnen worden in de overeenkomst vastgelegd en kunnen met u individueel worden afgesproken. Hieronder drie betalingsmogelijkheden als voorbeeld:

Termijnen collegegeldJaar 1 (2019)Jaar 2 (2020)
1. Volledige bedrag € 23.800,- 
2. Twee jaarlijkse termijnen€ 11.900,-€ 11.900,-
3. Drie halfjaarlijkse termijnen€ 7.900,- + € 7.900,-€ 8.000,

Kosten voorbereidingsprogramma
De kosten voor het voorbereidingsprogramma bedraagt in totaal € 4.500,-. Dit bedrag is inclusief € 1.000,- inschrijfgeld, de examens, alle verplichte literatuur, diners op de college-avonden, overig opleidingsmateriaal en de faciliteiten van de Erasmus Universiteit. Dit bedrag dient vóór aanvang van het voorbereidingsprogramma te zijn voldaan. Bij annulering van de inschrijving ontvangt u geen restitutie van het betaalde inschrijfgeld.

U heeft de mogelijkheid tot het betalen van de vergoeding in één of twee termijnen.

Termijnen collegegeldseptember 2019november 2019
1. Volledige bedrag€ 4.500,- 
2. Twee termijnen€ 2.250,-€ 2.250,-

Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen nog worden gewijzigd. 

Na het volgen van deze stappen bent u klaar voor de start van de parttime master Commercieel Privaatrecht of het voorbereidingsprogramma Commercieel.

Weet u zeker dat u wilt afsluiten?

De door u ingevulde gegevens gaan verloren!

Aanmelding

Executive Master Privaatrecht

Voorbereidingsprogramma 2019

*Voor rechtstreekse toelating tot de master zonder een voorbereidingsprogramma geldt dat ik de afgelopen vijf jaar een WO-bachelor of WO-master diploma op het gebied van rechtsgeleerdheid heb behaald, of maximaal vijf jaar voor de start van de opleiding een schakelprogramma / premaster op minimaal wo-bachelor niveau heb afgerond waarvan verbintenissenrecht, goederen- en insolventierecht en academische vaardigheden deel uitmaakten.
*Voor toelating tot de master met een voorbereidingsprogramma geldt dat ik een opleiding op minimaal hbo-niveau met succes heb afgerond, waarna de toelaatbaarheid tot de parttime master Privaatrecht definitief zal worden na het succesvol afronden van het voorbereidingsprogramma van de parttime master Privaatrecht. Ook wanner ik een wo-bachelor of wo-master meer dan vijf jaar geleden voor de start van de opleiding heb afgerond op het gebied van rechtsgeleerdheid of een WO-bachelor of master in een andere wetenschappelijke discipline geldt dat ik mij kan aanmelden voor het voorbereidingsprogramma.
Persoonlijke gegevens
Prive gegevens
Werkadres
Hoogst behaalde diploma
Wij verzoeken u in een bijlage een kopie van uw hoogst behaalde diploma incl. cijferlijst mee te sturen.
Werkervaring
Wij verzoeken u in een bijlage uw CV* mee te sturen en hierin gedetailleerd te omschrijven:
– Welke werkervaring u heeft opgedaan;
– Wat zijn de voornaamste taken in uw huidige functie.

Aanmelding

Executive Master Privaatrecht

Aanmelden is mogelijk tot 19 juli 2019

Persoonlijke gegevens
Prive gegevens
Werkadres
Hoogst behaalde diploma
Wij verzoeken u in een bijlage een kopie van uw hoogst behaalde diploma incl. cijferlijst mee te sturen.
Werkervaring
Wij verzoeken u in een bijlage uw CV* mee te sturen en hierin gedetailleerd te omschrijven:
– Welke werkervaring u heeft opgedaan;
– Wat zijn de voornaamste taken in uw huidige functie.