Werken & Studeren

Waardevolle investering

Als u kiest voor deze opleiding gaat u als werkende professional een intensieve periode in. Wij kunnen u daarbij helpen. Wij kunnen u adviseren over het maken van afspraken met uw werkgever. Ook is uw privésituatie van belang bij het maken van een goede planning. U kunt verder met ons de opties bespreken om de studie te bekostigen. Vraag hieronder verschillende brochures en white papers aan om een beter beeld te krijgen per onderwerp.

Studeren naast uw werk vraagt om extra inzet en focus. Het is een waardevolle investering in kennis en carrière. De masteropleiding duurt 18 maanden, het voorbereidingsprogramma 4 maanden. Het vraagt ongeveer 20 uur studie per week waarvan 16 uur zelfstudie. Wij hebben ervaring met studenten die studeren naast hun baan en kunnen met u bespreken wat voor u nodig is om succesvol de eindstreep te halen.

Hieronder treft u een aantal tips aan.

  •  Neem deel aan de informatiemiddag;
  •  Bespreek de financiën met uw werkgever en bekijk de opties voor belastingaftrek, een studielening of een verrekening met uw salarisbetaling. Vraag de white paper aan ‘Wat kost studeren nu echt?’
  • Maak afspraken over de studiebelasting met uw directe omgeving: partner, vrienden en besturen of verenigingen waar u aan deelneemt. Een strakke tijdsplanning voor werk, privé en ontspanning is onontbeerlijk voor een succesvolle deeltijdstudie;
  •  Creëer een structuur die passend is. Studeert u graag in de ochtend, de middag of de avond?
  •  Maak afspraken met uw werkgever over de financiën, collegedagen en tijdsbesteding. Vraag de white paper aan ‘Hoe overtuig ik mijn werkgever’;
  • Twijfelt u nog over de wijsheid van het besluit? Vraag de white paper ‘Hoe neem ik een weloverwogen besluit?’ aan;
  •    Wilt u deze master gaan volgen, maar heeft u geen recht meer op reguliere studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kunt u onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld voor de master te betalen. Dit wordt het Leven Lang Leren Krediet genoemd (LLLK).

Bij de inrichting van het programma is rekening gehouden met uw werkende bestaan. De bereikbaarheid van de campus is goed met openbaar vervoer (tram/metro) of auto. Parkeren op de campus is inbegrepen bij het collegegeld.

Aanvragen Brochures / Whitepapers

Informatiebrochure/Whitepaper
Inschrijven