Feiten & Cijfers
Titel / Kwalificatie
Mr. / LL.M.
Vorm van de opleiding
Deeltijd
CROHO
75135
Instructietaal
Nederlands
Start master
De Master start in de maand januari. Het voorbereidingsprogramma start in de maand september voorafgaande aan de master.
Start master
Voorbereidingsprogramma september 2019 en daaropvolgend master januari 2020.
Duur van de opleiding
18 maanden (master) + 4 maanden (voorbereidingsprogramma).
Bijeenkomsten
Maandag, van 16.00 tot 20.00 uur incl. diner
Aantal studiepunten

Voorbereidingsprogramma (indien van toepassing):20 ECTS, tijdsbesteding 20 uur per week naast de bijeenkomsten op maandag.

Master: 60 ECTS, tijdsbesteding 20 uur per week inclusief het college.

Studiereis
Tweedaagse studiereis
Maximaal aantal deelnemers (numerus fixus)
Ja, 25 per groep.
Toelatingseisen

Voor toelating tot de master met voorbereidingsprogramma geldt dat de inschrijver een erkende opleiding op minimaal HBO-bachelor niveau met succes heeft afgerond. De toelaatbaarheid tot de parttime master Commercieel Privaatrecht zal definitief worden na het succesvol afronden van het voorbereidingsprogramma.

Ook wanneer de inschrijver een WO-bachelor of WO-master meer dan vijf jaar geleden voor de start van de opleiding heeft afgerond op het gebied van rechtsgeleerdheid of een WO-bachelor of master in een andere wetenschappelijke discipline geldt dat de inschrijver zich kan aanmelden voor de master na voltooiing van het voorbereidingsprogramma.

Voor rechtstreekse toelating tot de master zonder een voorbereidingsprogramma geldt dat de inschrijver de afgelopen vijf jaar een WO-bachelor of WO-master diploma op het gebied van rechtsgeleerdheid heeft behaald, of maximaal vijf jaar voor de start van de opleiding een schakelprogramma / premaster op minimaal WO-bachelor niveau heeft afgerond waarvan verbintenissenrecht, goederen- en insolventierecht en academische vaardigheden deel uitmaakten.

De eerstvolgende entreetoetsen vindt plaats op dinsdag 25 juni.

Selectieprocedure
  • minimaal een erkend HBO-bachelor of WO-bachelor of master diploma.
  • drie jaar relevante werkervaring.
  • positief afgeronde selectieprocedure.

Uiterste aanmelddatum voorbereidingsprogramma is 19 juli 2019.

Start voorbereidingsprogramma
September 2019
Aanmelddeadline master
15 december 2019 (voor kandidaten met een recent WO bachelor diploma rechten) en 15 juli 2019 (voor kandidaten die zich inschrijven voor het voorbereidingsprogramma)
Kosten master 2019
€ 23.800,- (incl. inschrijfgeld, boeken, excursie, etc.)
Kosten voorbereidingsprogramma 2019
€ 4.500,- (incl. inschrijfgeld, boeken, colleges, etc.)
Aanmelden
Inschrijven