Toelating

U dient te voldoen aan de volgende eisen om deel te nemen aan de selectieprocedure. Alle kandidaten dienen te beschikken over minimaal drie jaar (gelet op het onderwerp van de master) relevante werkervaring.

Voor toelating tot de master zonder een voorbereidingsprogramma dient u:

  • maximaal vijf jaar voor de start van de opleiding een diploma (afgeronde geaccrediteerde opleiding) op het gebied van rechtsgeleerdheid heeft behaald op wo-bachelor of wo-master niveau; of
  • maximaal vijf jaar voor de start van de opleiding een schakelprogramma/premaster op minimaal wo-bachelor niveau heeft afgerond waarvan verbintenissenrecht, goederen- en insolventierecht en academische vaardigheden aantoonbaar deel uitmaakten.

Verder kunnen kandidaten worden toegelaten na het succesvol afronden van een voorbereidingsprogramma. Hiervoor geldt dat u:

  • een wo-bachelor of wo-master heeft afgerond op het gebied van rechtsgeleerdheid (meer dan vijf jaar geleden voor de start van de opleiding) of in een andere wetenschappelijke discipline, of een opleiding op minimaal hbo-niveau met succes heeft afgerond, waarna de toelaatbaarheid tot de parttime master Commercieel Privaatrecht definitief zal worden na het succesvol afronden van het voorbereidingsprogramma van de parttime master Commercieel Privaatrecht.

Uw werkervaring dient aangetoond te worden op basis van:

  • inhoudelijke oriëntatie: u heeft in uw huidige functie kennis opgedaan op het gebied van de thema’s die in de opleiding worden gedoceerd. U toont dat aan door een recent CV en een toelichting op de door u verrichte juridische werkzaamheden;
  • complexiteit en niveau: u voert in de functie de werkzaamheden uit op een niveau dat analyse en synthese verlangt.
  • zelfstandigheid: u functioneert op een niveau waarop een beroep wordt gedaan op zelfstandige oordeelvorming.
Inschrijven