Parttime master Ethiek, Recht & Zorg

Contouren zorg

Maak het verschil: behaal uw meestertitel naast uw baan. Een op maat gesneden programma met een interactief onderwijsmodel en online componenten met colleges op vrijdag. De master is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg, verzekeringsbranche en onderwijs of zelfstandigen met minimaal 3 jaar relevante werkervaring en een geschikte vooropleiding.

 

Iedereen hecht veel waarde aan een goede gezondheid en met zorg krijgt iedereen vroeg of laat te maken. De zorg (gezondheidszorg, langdurige zorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning) vormt veruit de grootste economische sector in Nederland. In de collectief gefinancierde zorg alleen al gaat op jaarbasis zo’n 100 miljard euro om. Het Nederlandse zorgstelsel is juridisch buitengewoon complex vormgegeven.

De maatschappelijke behoefte aan inhoudelijk breed onderlegde gezondheidsjuristen is groot en groeiende. Van hen wordt verwacht dat zij beschikken over de vereiste kennis en vaardigheden om voor complexe juridische vraagstukken op het terrein van de zorg, waarbij wet- en regelgeving niet eenduidig zijn of waar juridisch maatwerk gewenst is, zelfstandig een passende aanpak uit te werken. Aangezien onder invloed van marktwerking, vergrijzing en technologische innovaties de zorgsector snel en voortdurend zal blijven veranderen, is om aan dit hoge verwachtingspatroon te kunnen voldoen naast scholing in het gezondheidsrecht een doorleefd begrip van de gezondheidsethiek onontbeerlijk. Dit geldt nog sterker voor de beleidsmatige duiding en aanpak van moreel geladen thema’s rond zwangerschap, geboorte, leven, letsel en dood dan wel de onvermijdelijke verdelingsvraagstukken in de zorg.

Investering & startdata

 • Erasmus School of Law beoogt in september 2020 te starten met de master*.
 • Het definitieve bedrag van de studiekosten is op dit moment nog niet bekend. Het zal afhankelijk van de precieze zwaarte van het programma liggen tussen de €23.500 en €27.000. De kosten van het voorbereidingsprogramma dat is bedoeld voor instroom van niet juristen en HBO-ers zal tussen de €4000 en €6000 liggen. Dit is slechts een indicatie en hier kunnen geen rechten aan worden verbonden.

*onder voorbehoud van accreditatie.

Leergang Ethiek, Recht & Zorg voor professionals werkzaam in de zorg

In september van 2020 start de Executive Education Erasmus School of Law met een parttime master Recht, Ethiek & Zorg voor professionals werkzaam in de zorg.

Inhoud

In de parttime master Ethiek, Recht & Zorg staat het gezondheidsrecht centraal: de rechtsbeginselen en –regels die betrekking hebben op verlening, financiering en verzekering van zorg. Het gezondheidsrecht is een functioneel rechtsgebied bij uitstek, een horizontaal specialisme, dat door de verschillende hoofdgebieden van het recht (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht) heen snijdt. Het gezondheidsrecht is veelzijdig en dynamisch, en het belichaamt de morele keuzes die men in de zorg gemaakt heeft. En maakt. In de zorg doen zich dag in dag uit nieuwe morele dilemma’s voor, waarop het gezondheidsrecht niet onmiddellijk antwoorden heeft. Gezondheidsethiek, als de normatieve ruggengraat van het gezondheidsrecht, maakt daarom deel uit van het curriculum. Aan de parttime master gaat een voorbereidingsprogramma vooraf.

Onderwerpen

 • Beginselen van gezondheidsethiek en gezondheidsrecht;
 • Zorgstelsel: inrichting, zorginkoop en -financiering, planning en mededinging, taken en bevoegdheden van toezichthouders als de Autoriteit, Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
 • Zorgverleningsrecht: patiëntenrechten algemeen, rechten van bijzondere patiëntengroepen (psychiatrische patiënten, gedetineerden, etc.), medisch beroepsgeheim, kwaliteit en veiligheid van zorg, medische aansprakelijkheid, klacht- en tuchtrecht in de zorg, taken en bevoegdheden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
 • Zorgverzekeringsrecht: basisverzekering, aanvullende ziektekostenverzekering, taken en bevoegdheden van het Zorginstituut Nederland (ZiN);
 • Bestuur en toezicht van zorginstellingen, cliëntenparticipatie, arbeidsverhoudingen en alternative dispute resolution in de zorg;
 • Geneesmiddelenrecht, recht betrekking tot vaccins en medische hulpmiddelen.

Resultaten

Na het volgen van de parttime master Recht, Ethiek & Zorg heeft u:

 • de LL.M titel verworven;
 • de vaardigheid om zelfstandig het gezondheidsrecht, de systematiek en de methodologische aspecten ervan beschrijven, analyseren en beoordelen;
 • de vaardigheid om zelfstandig voor de beroepspraktijk relevante juridische vraagstukken op het terrein van de zorg te analyseren, kritisch te beoordelen en op te lossen;
 • de vaardigheid om zelfstandig een verantwoord rechtswetenschappelijk onderzoek en juridische adviezen op het terrein van de zorg zowel schriftelijk als mondeling te presenteren aan een als dan niet juridisch onderlegd publiek.
rotterdam-4152386_1920

Docenten

Prof. mr. dr. M.A.J.M. Buijsen
Martin Buijsen is als gewoon hoogleraar Gezondheidsrecht verbonden aan de Erasmus School of Law en de Erasmus School of Health, Policy and Management, en is onder meer als toezichthouder werkzaam in de zorg.

Mr. dr. A.E. den Exter
André den Exter is als universitair hoofddocent Gezondheidsrecht verbonden aan de Erasmus School of Law. Hij is gespecialiseerd in het Europese gezondheidsrecht en bekleedt tal van nevenfuncties in de zorg.

Mr. dr. R.J.P. Kottenhagen
Rob Kottenhagen is als universitair hoofddocent verbonden aan de Erasmus School of Law en is specialist op het gebied van het (medische) aansprakelijkheidsrecht.

Mr. dr. E.H. Hulst
Ernst Hulst is als universitair docent verbonden aan de Erasmus School of Health, Policy and Management. Patiëntenrechten zijn zijn specialiteit. Ernst Hulst bekleedt tal van nevenfuncties in de zorg.

Docenten

Mr. dr. A.G.H. Klaassen
Ageeth Klaassen is als universitair docent verbonden aan de Erasmus School of Law en is specialist op het gebied van het ondernemingsrecht. Ageeth is daarnaast als toezichthouder werkzaam in de zorg.

Mr K.G.M. van Dijk – Fleetwood Bird
Mai van Dijk – Fleetwood Bird is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Erasmus School of Law. Mai is specialist op het terrein van de beroepenwetgeving. Daarnaast is zij in nevenfuncties werkzaam op het terrein van de zorg.

Mr. drs. Drs. K.G. Watson MD MBA
Kenneth is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Erasmus School of Law. Kenneth is specialist op het terrein van geneesmiddelrecht. Daarnaast heeft hij op dit terrein een consultancypraktijk.

Mr M. Timmers
Mr M. Timmers is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Erasmus School of Health, Policy and Management. Marjolein geldt als specialist op het terrein van het privacyrecht.

Mr. C. Bol
Caressa Bol is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Erasmus School of Health, Policy and Management. Zij is specialist op het terrein van het medisch tuchtrecht. Daarnaast is zij onder meer voorzitter van een cliëntenraad.

Nieuws

Studiereis naar Brussel

De parttime master Commercieel Privaatrecht kent een studiereis als onderdeel van het vak Commercieel Contractenrecht. De deelnemers van de 2e lichting waren van 13-15 januari in

Lees verder »

Agenda

Aanvragen Brochures / Whitepapers

Ed van den Berg ExEx1

Contact

Drs. Ed van den Berg MBA Directeur Tel. 06-41736740
Tel. algemeen 010-4081234

Contactgegevens

Adres
Burgemeester Oudlaan 50, L 5.10 (Sanders gebouw), Postbus 1738, 3000 DR, Rotterdam

E-mail
executivemasters@law.eur.nl

Bedrijfsgegevens
KVK-Nummer: 66853885
BTW-Nummer: NL804735529B37
IBAN: IBAN: NL90ABNA0467877858
CROHO/ISAT accreditatie

 

Scroll naar top